Typowanie metabolizmu

Typowanie metabolizmu służy do wykorzystania informacji w wyborze najlepszych dla siebie rodzajów pokarmów i ich połaczeń, w celu zachowania odpowiednich i najlepszych  parametrów zdrowia.

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna zdrowa dieta. Dieta zapewniająca dobre zdrowie i witalność w obrębie jednej kultury może okazać się niezwykle szkodliwa dla innej.

Rozwiązania dietetyczne muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb, tak jak ubranie na miarę, ponieważ to co jest korzystne dla jednej osoby, może nie być takie dla drugiej, u trzeciej może natomiast wywołać pogorszenie stanu zdrowia.

Rozpoznanie odpowiednich dla siebie pokarmów i sposób ich łączenia ze sobą stanowi podstawę odżywiania się zgodnego z typem metabolizmu.

Gdy twój organizm na wszystkich poziomach – wszystkie twoje komórki, narządy i układy – ma dostęp do optymalnej energii, wówczas jest też możliwe optymalne (zrównoważone i sprawne) funkcjonowanie czyli po prostu ZDROWIE.

Szybko i łatwo możesz sam przeprowadzić własną analizę metaboliczną – wystarczy, że rozwiążesz test (Typowanie metabolizmu – ankietę Pdf ) poniżej i podliczysz jego wyniki.

Będziesz mógł okreslić swój podstawowy typ metabolizmu, którego ważnym kryterium jest szybkość utleniania (spalania)komórkowego.

Dowiesz się, która z poniższych  charakterystyk pasuje do ciebie:

  1. Osoby o wolnym spalaniu potrzebują diety niskobiałkowej, niskotłuszczowej, wysokoweglowodanowej.
  2. Osoby o szybkim spalaniu potrzebują diety wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej, niskowęglowodanowej.
  3. Osoby o mieszanym typie spalania potrzebują w przybliżeniu równych ilości białek, tłuszczów i węglowodanów.

Kryteria wyróżniające typowanie metabolizmu od innych dyscyplin:

  • typowanie metabolizmu można stosować przy przewlekłych zaburzeniach zdrowia
  • typowanie metabolizmu wykracza poza zakres medycyny skoncentrowanej na objawach
  • typowanie metabolizmu daje wiarygodne i przewidywalne wyniki kliniczne
  • typowanie metabolizmu jest wysoce zintegrowanym podejściem do kształtowania kondycji organizmu
  • typowanie metabolizmu odwołuje się do wrodzonej inteligencji organizmu

 

Biochemia twojego organizmu jest podstawowym czynnikiem wpływającym na twoje zdrowie. Różne osoby wymagają różnych programów dietetycznych. Każda osoba potrzebuje programu, który będzie dostosowany do jej indywidualnych potrzeb i indywidualnego profilu biochemicznego.

Aby komórki naszego ciała, tkanki i narządy funkcjonowały prawidłowo, wymagane jest utrzymanie odpowiedniego poziomu kwasowości lub zasadowości.

Równowaga pH organizmu, zwana równowagą kwasowo-zasadową, jest ogromnie istotnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie. W dużym stopniu zależy ona od rodzaju pokarmów i składników odżywczych spożywanych przez daną osobę .Jednak sposób, w jaki dany pokarm czy składnik odżywczy wpływa na biochemię organizmu, ma zawsze związek z konkretnym typem metabolizmu.

Stan biochemiczny organizmu nie może być prawidłowo oceniony w wymiarze bezwzględnym. Dwie osoby mogą mieć identyczny poziom składników odżywczych w swoich tkankach lub komórkach, chociaż w przypadku jednego typu metabolizmu ten sam stan równowagi składników świadczy o dobrym zdrowiu, natomiast w innym- wskazuje się na patologię.