Wpływ przekonań na zdrowie i prawidłowa wagę

Wpływ przekonań na zdrowie i prawidłowa wagę

Nasz układ immunologiczny jest bezpośrednio powiązany z systemem przekonań. Ile osób ma tego świadomość?
Większość ludzi jest całkowicie przekonana, że choroba jest wynikiem złej diety, brak ruchu, nadużywanie leków, działanie bakterii, wirusów albo rakowego wzrostu komórek.

I chociaż każda choroba może być związana z którymś z powyższych czynników, to jednak jest ona tylko symptomem. Wiele chorób, w tym otyłość to przejaw lęku kryjącego się pod ograniczającymi przekonaniami.

Leczenie farmakologicznie albo chirurgiczne usuwa fizyczne objawy choroby, ale na poziomach emocjonalnym i mentalnym, tam, gdzie się pierwotnie zaczęła, pozostaje stłumiona pamięć. Ogniwo, które nie zniknęło.

Kiedy zaczynamy uwalniać się od stłumionych lęków, stosując oddychanie oczyszczające, posty lub inne naturalne metody uzdrawiania, może wystąpić kryzys.

Pojawiają się fizyczne objawy poprzedniej choroby. Jest to metoda, jaka stosuje ciało, aby uwolnić się od zablokowanych mentalnych i emocjonalnych wspomnień dotyczących choroby, która uprzednio sztucznie wyleczono.
Taki kryzys jest nie tylko nieszkodliwy, ale bardzo uzdrawiający i kiedy minie, czujemy efekty prawdziwej integracji na poziomie fizycznym.

W ten sposób natura eliminuje nienaturalne przekonania, które były zmagazynowane w ciele jako efekt poprzednich lęków.

Każda choroba, także otyłość zaczyna się w umyśle, a potem przejawia się fizycznie, myśl jest twórcza i choroba ciała jest tylko zewnętrznym skutkiem wewnętrznej przyczyny.

Nie ma chorób nieuleczalnych, są tylko nieuleczalni pacjenci. ludzie ci przywiązują się do swoich osadów i wola chować urazy do osób z przeszłości, niż odzyskać zdrowie, wolność i szczęście.

Słowo „nieuleczalna” odnosi się do choroby, której nie można wyleczyć żadnymi zewnętrznymi metodami, można ja wyleczyć tylko od wewnątrz, z pomocą myśli i przekonań pacjenta.

Ciało ma zdolność uzdrowienia się z każdej znanej choroby w najbardziej zaawansowanym stadium. Powstrzymują ja więzy przekonań i negatywnych uczuć.

Wszystkie przykrości, nieszczęścia i dolegliwości organizmu jakie przydarzają się nam podczas ziemskiej podróży sa nasza twórczością .

Wyjściem z mentalnego bałaganu jest odzyskanie swojego pierwotnego rdzenia, realizacja marzeń wypływających z harmonijnej strony człowieka.