Cukrzyca – ORTODOKSYJNA TERAPIA

Po zdiagnozowaniu cukrzycy współczesna medycyna orto­doksyjna przepisuje doustne podawanie środków hipoglike-micznych lub insulinę.
• Doustne środki hipoglikemiczne
Doustne leki hipoglikemiczne wprowadzono w roku 1955. Obecnie dostępne środki tego typu dzielą się na pięć klas w zależności od ich biofizycznego sposobu działania. 19 Te klasy to biguanidy, inhibitory glukozydazy, meglitinidy; sulfo-nylomoczniki i tiazolidinedionidy.
• Biguanidy obniżają poziom cukru we krwi trzema sposo­bami. Inhibitują normalne uwalnianie przez wątrobę swoich zapasów glukozy, ingerują w śródjelitową absorpcję glukozy ze spożytych węglowodanów oraz zwiększają obwodowe wchłanianie glukozy.
• Inhibitory glukozydazy są przeznaczone do inhibitowania enzymów amylazy wytwarzanych przez trzustkę, które mają zasadnicze znaczenie w trawieniu węglowodanów. Teoria głosi, że jeśli trawienie węglowodanów zostaje zahamowane, poziom cukru we krwi nie może się podnieść.

• Meglitinidy są stworzone do stymulowania trzustki do wytwarzania insuliny u pacjenta, który ma już podwyższony poziom tego hormonu we krwi. Lekarz bardzo rzadko mierzy ten poziom. Te leki są często przepisywane bez żadnej wiedzy o poprzednim poziomie insuliny. To, że podwyższony poziom insuliny jest równie niszczący jak podwyższony poziom cukru, jest powszechnie ignorowane.

• Sulfonylomoczniki to kolejna klasa środków stymulują­cych trzustkę do produkcji insuliny. Określenie poziomu insuliny w surowicy rzadko jest wykonywane przed przepisa­niem przez lekarza tych środków. Często przepisuje się je w przypadku cukrzycy typu II, kiedy poziom insuliny jest już znacznie podwyższony. Te leki są często przyczyną efektu ubocznego w postaci hipoglikemii.

• Tiazolidinedionidy słyną z tego, że powodują raka wątroby. Jeden z nich, Rezulin, został zaakceptowany w USA w wyniku pokrętnych przepychanek o charakterze politycznym, ale nie udało się go wprowadzić w Wielkiej Brytanii ze względu na jego rakotwórcze własności. Odpowiedzialny za jego dopusz­czenie zatrudniony w FDA lekarz odmówił wydania na to zgody i dopiero, kiedy zastąpiono go innym, bardziej uległym lekarzem, Rezulin uzyskał aprobatę tego urzędu. Środek ten uśmiercił około 100 diabetyków i okaleczył wielu innych, zanim walka o jego usunięcie została w końcu wygrana. Rezulin został opracowany jako środek stymulujący pobieranie glukozy z krwioobiegu przez komórki obwodowe oraz hamujący nor­malne wydzielanie glukozy przez wą­trobę. Przyczyny dopuszczenia tego leku na rynek, a następnie utrzymy­wanie się go na nim przy aprobacie agencji nadzorczej przez tak niedo­puszczalnie długi czas, nie są jasne. 20 W kwietniu 2000 roku wciąż trwały procesy sądowe, których celem było wyjaśnienie tej sprawy. 21
• Insulina
Obecnie insulinę przepisuje się w przypadku obu typów cukrzycy.
Chodzi o wstrzykiwane substytuty insuliny, której organizm już nie wytwarza. Oczywiście, ta konieczna do zachowania życia diabetyków z cukrzycą typu I terapia jest bardzo dysku­syjna w przypadku diabetyków cierpiących na cukrzycę typu II.
Należy zdawać sobie sprawę, że ani insulina, ani żadne z tych doustnych hipoglikemicznych środków nie posiadają jakichkol­wiek własności leczniczych w stosunku do obu form cukrzycy. Żadna z tych medycznych strategii nie została pomyślana w celu normalizacji wychwytywania glukozy przez komórki, które potrzebują jej jako źródła energii dla swoich działań.
Przy utrzymywaniu się tego ortodoksyjnego sposobu le­czenia rokowania są następujące: rosnące upośledzenie i wczesna śmierć z powodu niewydolności wątroby, serca lub któregoś z innych kluczowych organów.

ALTERNATYWNE METODY LECZENIA
Trzecim krokiem w leczeniu tej choroby jest uzyskanie informacji i zastosowanie alternatywnej metody, która bazuje na solidnych podstawach naukowych.
Dziś dostępne są efektywne alternatywne metody leczenia prowadzące bezpośrednio do wyleczenia, które dotyczą nie­których przypadków cukrzycy typu I i wielu przypadków typu II. Około 5 procent wszystkich diabetyków cierpi na cukrzycę typu I a około 95 procent na cukrzycę typu II. 22 Cukrzyca ciążowa jest po prostu zwykłą cukrzycą, na którą choruje kobieta w ciąży.
Jeśli chodzi o cukrzycę typu I, obecnie istnieje alternatywna metoda jej leczenia opracowana we współczesnych szpitalach w Madrasie w Indiach i poddana rygorystycznym testom losowym w celu ustalenia jej skuteczności. 23 Umożliwia ona przywrócenie normalnych funkcji trzustkowych komórek beta, dzięki czemu trzustka jest ponownie zdolna do wytwarzania insuliny. Tym sposobem udało się wyleczyć 60 procent przypad­ków cukrzycy typu I, na których testowano tę metodę. Główny problem polega na tym, czy antygeny, które doprowadziły do autoimmunologicznej destrukcji komórek beta, zniknęły z or­ganizmu, czy w nim pozostały. Jeśli pozostały, wyleczenie jest mniej prawdopodobne, a jeśli zniknęły, pełne wyleczenie jest możliwe. Z wcześniej wymienionych względów metoda ta nie ma obecnie szans na stosowanie w Stanach Zjednoczonych ani na uznanie przez ortodoksyjne środowisko lekarskie tego kraju.
Celem każdego efektywnego alternatywnego programu jest naprawa i przywrócenie oryginalnego mechanizmu kontroli poziomu cukru przez organizm. To właśnie wadliwe działanie tego mechanizmu, które jest po pewnym czasie przyczyną destrukcyjnie działających objawów, jest tym, co czyni ortodo­ksyjną metodę leczenia tak finansowo korzystną dla przemysłu leków przeciwko cukrzycy. Jeśli chodzi o cukrzycę typu II, kolejne kroki programu przedstawiają się następująco: 24
• Naprawa układu kontroli cukru we krwi.
Dokonuje się tego wprowadzając do diety czyste, korzyst­ne dla zdrowia tłuszcze i oleje w miejsce wyglądającej nieska­zitelnie, ale toksycznej, transizomerowej mieszanki w atrak­cyjnych plastykowych pojemnikach, jaką można znaleźć na półkach na­szych supermarketów. Należy spoży­wać wyłącznie olej lniany, rybi i od czasu do czasu z wątroby dorsza aż do momentu, kiedy poziom cukru w krwioobiegu zacznie się stabilizo­wać. Następnie należy włączyć do diety zdrowe oleje, takie jak masło, olej kokosowy, olej z oliwek i czysty tłuszcz zwierzęcy. Należy czytać ety­kiety i nie spożywać tanich tandet­nych olei, jeśli występują one w przetworzonej żywności lub w potrawach serwowanych w restaura­cji. Diabetycy cierpią na chroniczny brak soli mineralnych, zatem wymagają dodatku do diety w postaci dobrej jakości i szerokiego spektrum tego rodzaju suplementów.
• Osobista kontrola poziomu cukru we krwi w okresie zdrowienia.
Pod lekarskim nadzorem należy stopniowo wycofać wszystkie doustne środki hipoglikemiczne oraz pozostałe leki przepisywane w celu przeciwdziała niekorzystnym efektom ubocznym tych pierwszych. Należy wypracować naturalną kontrolę poziomu cukru we krwi przy użyciu tabel obecności glukozy we krwi. Należy spożywać niewielkie i częste posiłki (w tym pokarmy bogate we włóknik), wykonywać regularnie ćwiczenia po posiłkach oraz unikać wszelkich cukrów, włącz­nie z rozsądnym stosowaniem wyłącznie nietoksycznych sło­dzików. 25 Należy unikać alkoholu do momentu ustabilizowa­nia cukru na normalnym poziomie. Należy założyć listę wyników poziomu cukru przy zastosowaniu miernika glukozy w postaci glukometru. Wszystko, co się robi, należy pod­porządkować medycznemu terminarzowi.
• Przywrócenie właściwej proporcji zdrowych tłuszczów i olei po przywróceniu właściwego mechanizmu kontroli poziomu cukru.
Należy na stałe usunąć z diety wszystkie tanie, toksycz­ne, tandetne tłuszcze i oleje jak również przetworzone i restauracyjne posiłki, które je zawierają. Kiedy mechanizm kontrolujący poziom glukozy we krwi znowu zacznie działać prawidłowo, można włączać powoli do diety inne zdrowe potrawy. Należy monitorować przy pomocy glukometru efekt spożywania tych dodatkowych potraw pod kątem poziomu cukru i notować wyniki w prowadzonym dzienniku przebiegu kuracji.
• Kontynuowanie kuracji do momentu powrotu normalnego poziomu insuliny , po tym jak poziom cukru zacznie stabilizo­wać się w pobliżu normy. Kiedy poziom cukru spadnie do normalnego, trzustka zaprzestanie nadprodukcji insuliny. W typowym przypadku proces ten będzie trwał trochę dłużej i można go sprawdzać, prosząc lekarza, aby przesyłał próbki krwi do laboratorium w celu określenia poziomu insuliny w surowicy krwi. Dobrą praktyką jest odczekanie przez kilka miesięcy po przywróceniu mechanizmu kontroli poziomu cukru i dopiero po tym czasie zażądanie od lekarza spraw­dzenia poziomu insuliny. Przyjemnie jest mieć normalny poziom cukru a jeszcze przyjemniej, kiedy nie towarzyszy temu nadmiar insuliny we krwi.
• Oddzielne naprawianie ubocznych uszkodzeń spowodowanych przez chorobę. Problemy naczyniowe spowodowane przez chronicznie podwyższony poziom glukozy w normal­nych warunkach ulegną samoistnie odwróceniu bez koniecz­ności prowadzenia działań w tym kierunku. Na przykład efekty retynopatii i obwodowej neuropatii ulegają zazwyczaj samonaprawie. Kiedy jednak delikatne kapilary w memb­ranach podstawy nerek zaczną przeciekać w wyniku chronicz­nego podwyższenia poziomu glukozy we krwi, nerki kompen­sują to odkładając tkankę zabliźniającą w miejscach przecie­ków. Ta zabliźniająca tkanka pozostaje po wyleczeniu cuk­rzycy i dlatego uważa się, że nerki nie ulegają samowy-leczeniu.
Kilka ostrzeżeń… Przy wystąpieniu retynopatii może zrodzić się pokusa naprawy uszkodzeń za pomocą chirurgii laserowej. Ta technika powstrzymuje krwawienie siatkówki poprzez wy­tworzenie na niej tkanki bliznowatej w miejscach, gdzie wystąpiły wycieki. Ta tkanka uniemożliwia jednak normalne zagojenie delikatnych kapilarów w oku, kiedy cukrzyca zo­stanie już wyleczona. Proces odwrócenia cukrzycy stanowi ogromną szansę na całkowite wyzdrowienie oka bez koniecz­ności stosowania chirurgii laserowej. Jeśli jednak wcześniej zostanie wykonany zabieg chirurgii laserowej, pełne wylecze­nie będzie utrudnione z powodu tej bliznowatej tkanki, która powstaje w wyniku działania lasera.
Będące rezultatem wieloletniego podwyższenia poziomu glukozy i insuliny uszkodzenia arterii i naczyń oraz rozprze­strzenianie się w organizmie drożdżaków ulegną powoli na­prawie dzięki prawidłowej diecie, jednak zanim arterie zo­staną oczyszczone przy pomocy tej formy oralnej chelacji, upłynie jeszcze wiele lat. Uszkodzenia arterii można naprawić znacznie szybciej przy zastosowaniu dożylnej chelacji. 26 To, co przy stosowaniu odpowiedniej diety zajęłoby wiele lat, przy pomocy terapii dożylnej może zająć zaledwie sześć miesięcy. Taka terapia bywa efektywna w 80 procentach. Ze względów oczywistych proszę nie oczekiwać, że wasz lekarz zaaprobuje taką kurację, zwłaszcza jeśli jest specjalistą od chorób serca.

CZAS POWROTU DO ZDROWIA
Prognoza wygląda następująco: szybki powrót do zdrowia i przywrócenie normalnego poziomu energii w okresie od kilku miesięcy do roku, a czasami dłużej. Długość okresu, po którym kuracja okazuje się skuteczna, zależy od tego, jak długo rozwijała się choroba.
W przypadku osób, które szybko zadziałały w celu od­wrócenia choroby po jej wczesnym zdiagnozowaniu, ten czas ogranicza się zwykle do kilku miesięcy, a czasami bywa jeszcze krótszy. U tych, którzy cierpią na tę chorobę od wielu lat, proces zdrowienia może wydłużyć się do roku, a nawet więcej. Powinno to stanowić dużą zachętę do podjęcia działań w celu odwrócenia skutków choroby po jej zidentyfikowaniu.
Skoro już dotarłeś, czytelniku, do tego miejsca i jeśli udało mi się dobrze wytłumaczyć, na czym polega nasza epidemicz­na cukrzyca, powinieneś już wiedzieć, co jest jej przyczyną, na czym polega ortodoksyjna terapia tego schorzenia i dlaczego cukrzyca stała się zarówno narodową, jak i międzynarodową hańbą.
Mam nadzieję, że to, co tu napisałem, jest wystarczające, aby zdać sobie sprawę z istnienia programu o charakterze samopomocy, który zawiera w sobie ogromny potencjał umo­żliwiający wyleczenie tej choroby.

O autorze:
Thomas Smith stał się nieufny wobec medycyny akademickiej, odkąd musiał podjąć się samodzielnego leczenia swojej cukrzycy, po tym gdy zdał sobie sprawę, że jego lekarz nie wyleczy go z niej. Rezultaty swojego śledztwa w sprawie cukrzycy opublikował w pora­dniku typu „Zrób to sam” zatytułowanym Insulin: Our Silent Killer (Insulina – nasz cichy zabójca). Podaje w nim szczegółowe kroki, jakie należy podjąć w celu odwrócenia skutków cukrzycy typu II, oraz informuje, jak należy postępować w przypadku cukrzycy typu I. Książkę tę można zakupić bezpośrednio od niego, pisząc na adres pocztowy: PO Box 7685, Loveland, Colorado 80537, USA; lub elektroniczny: valley@healingmatters.com . Wiele pożytecznych in­formacji na temat cukrzycy można znaleźć również na jego stronie internetowej zamieszczonej pod adresem http://www.healingmat-ters.com .
Przełożył Jerzy Florczykowski

Przypisy:
1) National Center for Health Statistics (Narodowy Ośrodek Statystki w Sprawie Zdrowia), „Fast Stats”, Deaths/Mortality Preliminary 2001 Data (Wstępne dane o zgonach i śmiertelności w roku 2001).
2) Dr Herbert Ley, odpowiadając na pytanie zadane przez senatora Edwarda Longa dotyczące FDA podczas senackich przesłuchań w roku 1965.
3) Dr David M. Eisenberg, „Credentialing complementary and alternative medical providers” („Licencje dla specjalistów medycyny komplementarnej
1 alternatywnej”), Annals of Intemal Medianę, 137(12):968, 17 grudnia 2002.
4) American Diabetes Association (Amerykańskie Towarzystwo Cukrzycy) i American Dietetic Association (Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne), The Official Pocket Guide to Diabetic Exchanges (Oficjalny kieszonkowy przewodnik wymian dla diabetyków), McGraw-Hill/Contemporary Distributed Products, wydanie uaktualnione l marca 1998.
5) American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „How Do I Follow a Healthy Diet?” („W jaki sposób zachowuje zdrową dietę?”), American Heart Association National Center, 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596, USA, http://www.americanheart.org .
6) J.A.C. Brown, Pean Medical Encydopedia ttlustrated (Ilustrowana En­cyklopedia Medycyny Pearsa), 1971, str. 250.
7) E.P. Joslyn, L.I. Dublin, H.H. Marks, „Studies on Diabetes Mellitus” („Badania cukrzycy”), American Journal of Medical Sciences, 186:753-773,1933.
8) „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encydopedia Americana, Library Edi-tion (wydanie biblioteczne), tom 9, 1966, str. 54-56.
9) American Hcart Association (Amerykańskie Towarzystwo Serca), „Stroke (Brain Attack)” („Udar mózgu”), 28 sierpnia 1998, http://www.amhrt.org/Scien-tificHStats98/05stroke.html; American Heart Association (Amerykańskie Towa­rzystwo Serca), „Cardiovascular Disease Statistics” („Statystyki niewydolności serca”), 28 sierpnia 1998, http://www.amhrt.org/Heart_and_Stroke_A_Z_Gui-de/cvds.html; „Statistics related to overweight and obesity” („Statystyki dotyczą­ce nadwagi i otyłości”), http://niddk.nih.gov/health/nutrit/pubs/statobes.htm,
10) „Diabetes Mellitus” („Cukrzyca”), Encydopedia Americana, jak wyżej, str. 54-55.
11) The Yeterans Administration Coronary Artery Bypass Co-operative Stu-dy Group, „Eleven-year survival in the Yeterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina” („Jedenastoletni okres przeżywalności w próbie losowej dotyczącej połączenia (proteza naczyniowa) omijającego zwężenie tętnicy wieńcowej w przypadkach trwałej dusznicy boles­nej”), New Eng. J. Med. 311:1333-1339, 1984; Coronary Artery Surgery Study (CASS), „A randomized trial of coronary artery bypass surgery: ąuality of lite in patients randomly assigned to treatment groups” („Bypass (proteza naczyniowa) tętnicy wieńcowej – komfort życia pacjentów losowo przypisanych do grup leczenia”), Circulation, 68(5):951-960, 1983.
12) J. Trager, The Food Chronology (Chronologia żywności), Henry Holt & Company. Nowy Jork, (lista produktów według dat), 1995.
13) „Margarine” („Margaryna”), Encydopedia Americana, jak wyżej, str. 279-280.
14) S. Fallon, P. Connolly, M.C. Enig, Nourishing Traditions (Tradycje żywie­niowe), Promotion Publishing, 1995; M.C. Enig, „Coconut: In Support of Good Health in the 21st Century”